Members

Recently updated on: 2023-05-11

Founder

Lei Shu

professor

Adjunct Chair Professor

Post-docs

Academic Staffs

Ph.D. Students

Master Students

Undergraduates

Alumni

Huiping Chen

Zhenhong Huang

Xuebiao Hong

Rong Li

Jiachen Chen

Shuai Jiang

Nei Kato

Huahui Lin

Yuanfang Chen

Jianjian Lu

Yan Zhang

Xiangjie Li

Shanhua Duan

Mingzhu Liu

Zhangbing Zhou

Haobo Li

Dr Amjad Mehmood

Yinshuang Liu

Xuefang Yi

Keming Liu

Zeqiang Fang

Xiaorui Li

Weiming Li

Zhiliang Lu

Zhuoneng Feng

Fang Lei

Liang Sun

Hao Li

Yunhui Fu

Jianwei Niu

Tuying Si

Zexin Li

Zhongming Yang

Mulan Pang

Jianwen Cai

Zhuonan Li

Li Yan

Hao Pan

Xiaoman Ran

Zhen Li

Xuquan Yang

Likun Hu

Huilin Sun

Zongbao Yao

Xufeng Zhu

Junlong Huang

Feiyan Deng

Anxiong Zheng

Haiming Zhang

Jiahong Huang

Zhihong Sun

Chunsheng Zhu

Feng Zhang

Dongcheng Lin

Bo Shu

Guanhua Zhu

Liyun Zuo

Zexu Liu

Yanchun Yan

Mingxiang Zhang

Meijie Zhu

Qinxue Li

Xianjun Wu

Bangyu Mao

Zeyu Zhang

Xinlei Lin

Jianbing Wu

Guangpei Cong

Teng Zhao

Gen Liang

Pengfei Wen

Yiyan Chen

Peiyu Zhou

Jiawei Shen

Xiaoling Xu

Rui Ding

Huiyuan Dong

Shuyang Shen

Jianbin Xiong

Qichao Liu

Runtao Fang

Jine Tang

Bo Xu

Yujie Long

Wei Fang

Di Wang

Bibo Xiong

Shuiquan Lin

Jinghui Feng

Shuangjie Wang

Xufeng Zhu

Yuanjia Ma

Shuxia Fu

Yijun Xie

Chenfeng Xie

Mithun Mukherjee

Hui Guo

Shunbo Xiang

Minjing Yang

Changjiang Qiu

Jianfeng Hua

Lili Xu

Qiming Ye

Hongwei Ren

Ziyi Hu

Dingbo Xie

Na Lv

Huiwen Wang

Ping Hou

Xuhui Zhang

Xingwang Li

Guanghui Wang

Liandi Gao

Wenhui Que

Fulin Li

Jiacong Yang

Zhihong Pan