Team Group: Undergraduates

Chen YiFan

陈奕帆

Shengyi Cai

蔡圣意

Zheng Ye

郑烨

Yu Xin

于欣

Xinyu Peng

彭新宇

Aiwen Shan

单爱雯

Leilei Hao

郝蕾蕾

Leijing Bai

白雷靖

Jiaxu Bao

保嘉旭